WARSZTATY W CETIKU/BIBLIOTECE MIEJSKIEJ CETIK

         WARSZTATY W CETIK-U/BIBLIOTECE MIEJSKIEJ CETIK

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach odbywających się w CETiKu:
 

 • Warsztaty teatralne:dla młodzieży odbywają się w czwartki w godz. 15.30 – 17.30. Grupa teatralna działa pod nazwą „Młodzi teatralni”. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 
 • Warsztaty z tańca nowoczesnego: dla dzieci w wieku 3-10 lat, zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 16.00 - 17.00 (grupa młodsza) oraz w godz. 17.00 – 18.00 (grupa starsza). Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 10 złotych za 1 godzinę zajęć.
 • Zajęcia manualne dla dzieci w wieku 5-10 lat: zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 16.00 – 17.00. Na zajęciach dzieci uczą się kreatywnego myślenia, ćwiczą zmysł manualny, integrują się w grupie. 
 • Zajęcia relaksacyjne dla seniorów: odbywają się w czwartki w godz. 17.30 – 19.00. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. .
 • Spotkania z gimnastyką dla seniorów pn. Zajęcia z cyklu Aktywna Jesień, odbywają się w poniedziałki o godz.17.00. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne - 10 złotych/zajęcia. (Zajęcia czasowo zawieszone).
 • Spotkania zespołu ludowego „Siekiereczki”: zajęcia odbywają się w środy w godz. 16.00 – 18.00. Zajęcia  bezpłatne. Zapraszamy do udziału w zajęciach nowe osoby.
 • Spotkania Kapeli "Z Ul. Hutniczej" - kierownik zespołu Jerzy Kaczmarek. Kontakt przez CETiK tel: 74 8143 205.
 • Warsztaty z baletu dla dzieci: odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz w soboty od godz. 10.00 dla dzieci w wieku poprzedszkolnym. Karnet miesięczny kosztuje 40 złotych. Grupa młodsza (do lat 6) działa przy Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim.
 • Zumba: zajęcia odbywają się we wtorkw godz. 19.15 – 20.45 oraz czwartki w godz. 19.15 – 20.45. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne - 10 złotych.
 • „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zajęcia odbywają się co drugą  środę  w godz. 16.00-18.00 (od października). Zajęcia bezpłatne. Szczegółowa informacja o terminach zajęć w biurze Centrum. 
 • Warsztaty muzyczne z gry na instrumentach zajęcia odbywają się bezpłatnie w każdy wtorek w godz. 14.45 - 18.30.  
 • Warsztaty muzyczne z gry na perkusji zajęcia odbywają się bezpłatnie, terminy spotkań zostały ustalone z instruktorem w sposób indywidualny. szczegółowa informacja pod nr. tel. 74 8143 205. (Zajęcia czasowo zawieszone).
 • Zabawa z językiem angielskim zajęcia dla dzieci odbywają się w poniedziałki o godz. 15.00-17.00, a dla dorosłych w godz. 16.00-18.00
 • Zajęcia z języka migowego - I grupa we wtorki o godz. 18.45. II grupa w piątki o godz. 16.00
 • Warsztaty wokalne zajęcia odbywają się w piątki o godz. 15.00-17.00

Ponadto w Centrum odbywają się spotkania:

 • Pobór krwi (co 2 miesiące) organizowany przez KHDK "Brylant" w Stroniu Śląskim

  W Bibliotece Miejskiej CETiK działa Klub Czytelniczy, spotkania "klubowiczów" odbywają się we wtorki w godz. 17:00 - 18:00. Uczestnictwo bezpłatne. Szczegółowa informacja: tel. 74 8141 121.

Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach organizowanych przez CETiK dostępna jest pod numerem telefonów:
74 8143 205 i 74 8143 242.

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
tel.: +48 74 8143 205 | fax: +48 74 8143 242 | e-mail:
Statystyka: 928 | 35044 | 2360132
Projekt i realizacja: © 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności