FILM PT. „MAŁA GMINA – DUŻY TALENT” ZDOBYWCĄ NAGRODY GŁÓWNEJ W KATEGORII „MOTYW” W KONKURSIE „OPOWIEDZ...”

FILM PT. „MAŁA GMINA – DUŻY TALENT” ZDOBYWCĄ NAGRODY GŁÓWNEJ W KATEGORII „MOTYW” W KONKURSIE „OPOWIEDZ...”

23 października w Galerii Freta w Warszawie spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji biorących udział w Programie „Działaj Lokalnie. Sympatycy aktywności lokalnych wspólnie podsumowali działania zrealizowane w ubiegłym roku.  

Obecnie „Działaj Lokalnie” jest jedynym ogólnopolskim programem, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Za pośrednictwem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (partnerów Programu) działających obecnie na terenie 540 gmin, w lokalnych konkursach grantowych dofinansowywane są inicjatywy mieszkańców służące pobudzaniu aktywności społecznej. Tylko w 2011 roku, dzięki 661 grantom przyznanym przez Ośrodki Działaj Lokalnie, podjęto rozmaite inicjatywy na rzecz małych społeczności z udziałem blisko 14 tysięcy wolontariuszy, na które przeznaczono prawie 2,4 mln zł. Łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła ponad 5 mln zł dzięki zaangażowaniu dodatkowego wkładu lokalnych organizacji i grup nieformalnych.
Od początku programu dofinansowano ponad 5300 projektów na kwotę 23 mln zł.
Podczas gali wręczone zostały nagrody w konkursie „Opowiedz...2011”, adresowanym do realizatorów dofinansowanych projektów. Konkurs ma na celu zachęcanie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania i promowania podejmowanych przez mieszkańców działań.  Nagrodę główną w wysokości 2000 zł za film pt. „Mała gmina – duży talent” otrzymał StronieArt działający przy CETiKu w Stroniu Śląskim. Nagrodę odebrali Dyrektor CETiKu Pan Jakub Chilicki i Pani Natalia Gancarz.

Galeria zdjęć

 

 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
tel.: +48 74 8143 205 | fax: +48 74 8143 242 | e-mail:
Statystyka: 1011 | 32061 | 2256922
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności